NGPL船公司 跟踪查询
 
集装箱查询:
提单号查询:
订舱号查询:


NGPL(太古)总部联系方式:
联系电话: (852) 2840 8098
联系传真: (852) 2526 9365
联系地址:33/F, One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong

NGPL(智航)香港联系方式:
联系电话: (852) 2960 8888
联系传真: (852) 2811 9800
Website: www.abacushk.com
联系地址:Unit C, 17/F, Somerset House TaiKoo Place 979 King’s Road Quarry Bay Hong Kong

NGPL(智航)广州联系方式:
联系电话: (86) 20 8221 7755
联系传真: (86) 20 8221 7745
Website: www.akzonobel.com
联系地址:Bei Wei Industrial District Guangzhou Economic & Technological Development Zone Guangzhou China 510730

NGPL(智航)上海联系方式:
联系电话: (86) 21 5405 0909
联系传真: (86) 21 5405 0958
Website: www.akzonobel.com
联系地址:3/F, K. Wah Centre No. 1010, Huai Hai Road (M) Shanghai China 200031

NGPL(智航)台湾联系方式:
联系电话: (886) 2 8101 5166
联系传真: (886) 2 8101 5198
Website: www.vwcv.com.tw
联系地址:39/F, Taipei 101 Tower No. 7, Sec. 5, Xinyi Road Taipei 11049 Taiwan

NGPL(智航)厦门联系方式:
联系电话: (86) 592 573 0089
联系传真: (86) 592 573 0090
Website: www.goodrich.com
联系地址:20 Dailiao Road East Gaoqi International Airport Xiamen China 361006

NGPL(智航)杭州联系方式:
联系电话: (86) 571 8527 3000
联系传真: (86) 571 8527 3007
联系地址:2/F, 78# Feng Qi Road Hangzhou Zhejiang China 310003

NGPL(智航)北京联系方式:
联系电话: (86) 10 8486 3321
联系传真: (86) 10 8486 3221
Website: www.swire.com
联系地址:Room 1706, Capital Mansion 6 Xin Yuan Nan Road Chao Yang District Beijing 100004 China

NGPL(智航)南京联系方式:
联系电话: (86) 25 5864 2003
联系传真: (86) 25 5864 2004
联系地址:26 Xinke’er Road Nanjing High-New Technology Development Zone Nanjing China 210061

NGPL(智航)成都联系方式:
联系电话: (86) 28 6539 3016
联系传真: (86) 28 6539 3117
联系地址:North Area, Shuang Liu International Airport Cheng Du, Si Chuan China 610000


太古輪船属于The China Navigation Co. Pte Ltd.的一个品牌 ,简称太古轮船(NGPL)。

太古輪船公司是英國太古集團有限公司全資擁有的遠洋航運公司。該公司總部設於新加坡,在澳洲、新西蘭、香港、印度、巴布亞新幾內亞、美國及英國設立代表辦事處。該公司透過旗下三個業務部門Swire Shipping、Swire Bulk 及 Swire Bulk Logistics 運營一個覆蓋全球的航運網絡,提供多用途班輪服務、乾散貨及散貨物流服務。